‘De weging gewogen’

Een verkenning naar de beoordelingssystematiek van de opbrengsten in het basisonderwijs en de daaraan verbonden gevolgen voor de onderwijspraktijk.

De inspectie van het basisonderwijs vergelijkt opbrengsten van scholen onderling en verbindt hier oordelen aan. Om te bepalen in hoeverre de werkwijze van de inspectie betrouwbaar is, is een bescheiden onafhankelijk onderzoek uitgevoerd. Voor dit onderzoek hebben 57 scholen, van totaal 76 jaargroepen, gegevens aangeleverd. Het betreft de scores van de Cito-eindtoets van 1063 leerlingen en het opleidingsniveau van beide biologische ouders.

U kunt het onderzoek hier kostenloos downloaden als pdf bestand (laatste herziene versie, september 2008) (271Kb)

Indien u niet beschikt over een programma om pdf bestanden te openen, kunt u deze hier downloaden:
Adobe Acrobat Reader

Nieuwe Pekela, september 2008
Herman Godlieb, directeur obs De Linde/Theo Thijssen te Nieuwe Pekela.
hermangodlieb@deweginggewogen.nl

N.b. u kunt de eerste versie hier downloaden.